Voorwaarden

  • U mag enkel niet gevaarlijk bouw- en sloopafval deponeren in de Puinzak
  • Gevaarlijke afvalstoffen, roofing, asbest, roet, dierlijk afval en huishoudelijk afval zijn niet toegelaten in de Puinzak voor bouw- en sloopafval
  • Het maximum toegelaten gewicht is 1.500 kg
  • U mag de Puinzak maar éénmaal gebruiken omwille van de veiligheidswaarborgen
  • De Puinzak moet zodanig worden geplaatst dat hij kan worden opgehaald met een kraan:
    maximum 5 meter van de openbare weg
  • De Puinzak moet afgesloten zijn (met het bindsysteem) wanneer hij wordt opgehaald. Alles wat naast of op de Puinzak ligt, wordt niet meegenomen. De ophaler beslist of de Puinzak kan worden meegenomen.
  • De milieu-inspectie kan ten alle tijden de inhoud van de Puinzak controleren
  • De Puinzak dient altijd contant betaald te worden bij afhaling bij één van de handelaars