Hoe werkt dit ?

  1. U koopt een Puinzak bij één van de deelnemende handelaars. Elke Puinzak heeft een uniek nummer. In de prijs zit zowel de ophaling als de verwerking van het afval inbegrepen.
  2. U plaatst de puinzak binnen de 5 meter van de openbare weg en u vult de Puinzak met bouw- en sloopafval.
  3. Eens de Puinzak vol is, sluit u hem correct af. U belt of mailt naar het centraal nummer dat hij mag worden opgehaald. U dient het nummer van de Puinzak te melden, uw naam, telefoonnummer en het adres waar de Puinzak staat.
  4. Binnen enkele dagen wordt de Puinzak opgehaald. Na ophaling wordt de Puinzak naar een erkend recyclagecentrum gebracht, waar het afval op een ecologische en duurzame manier wordt gesorteerd en gerecycleerd.

OPGELET !

Het is belangrijk dat u de puinzak correct afsluit met het voorziene bindsysteem, anders kunnen wij geen ophaling garanderen.